Velkommen til Ballstadøya Marina

ADRESSE

ORGANISASJON

  • Formann, Gunnar Olsen
  • Formann, Tommy Lorentzen
  • Styremedlem, Helge Harsvik
  • Styremedlem, Jan Ståle Grytdal
  • Styremedlem, Geir Rise
  • Bryggesjef, Stein Harald Wangsvik
  • Bryggesjef, Arnt Johansen