Velkommen til Gravdal Båtforening Lofoten

ADRESSE

  • Gravdalsveien
  • 8372 GRAVDAL

ORGANISASJON

  • Formann, Tommy Pettersen
  • Kasserer, Ole Steinar Olsen
  • Styremedlem, Jan Martin Pettersen
  • Styremedlem, Harry Einar Arntsen
  • Varamedlem, Ronny Selnes
  • Bryggesjef, Ole Nilsen
  • Bryggesjef, Arne J. Høyen